Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola, inriktning träningsskola, med undervisning i årskurserna F-6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en bra start i livet och en god utbildning.

lördag 13 oktober 2018

Inför vecka 42 i klass 6

Halvtid i SO och fler utvecklingssamtal

I onsdags var det "Tillsammansdagen" på vår skola. Det var en skojig dag med gott samarbete mellan elever i olika åldrar och från olika verksamheter. Veckans blogginlägg från oss i sexan innehåller även tankar om kunskapsläget i matematik och information om nästa vecka.

fredag 12 oktober 2018

Veckobrev 2A v.41-43

Hej,
Denna vecka har vi haft Tillsammansdagen som har visats i ett tidigare blogginlägg. Detta har varit uppskattat hos eleverna som tyckte det var roligt med de olika stationerna som fanns. Vi har fortsatt arbetet med läsförståelse i svenskan och matematiken har vi startat upp ett arbete med Nomp som är en matematikapp. Ni har fått information om detta via ett brev som ert barn har med sig i väskan. 

1B Veckobrev v.41

Hej!

Det blev en bra dag i onsdags när vi hade Tillsammansdagen, se även blogginlägg med bilder från dagen.

3B. Inför vecka 42

Hejsan!

Vi vill börja med att tacka för ett trevligt föräldramöte. Så roligt att så många kunde komma. Ni som är intresserade av att få protokollet får gärna maila mig.

Påminnelse till vårdnadshavare med barn på Skarphagsskolan: Svara på Skolenkäten

Det är fortfarande många som inte svarat på skolinspektionens enkät. Det här är ett viktigt underlag för oss i vårt kvalitetsarbete för att ge era barn bästa möjliga skolgång. Vi vill därför be er att ta några minuter för att svara på enkäten, se instruktion nedan. Tack på förhand!

Rektorerna Helén och Madeleine

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för

Veckobrev v. 39-41 1A

Hej!
Det blev en bra dag i onsdags när vi hade Tillsammansdagen, se även blogginlägg med bilder från dagen.

Förtydligande gällande specialkost

Hej föräldrar!
Vi har fått reaktioner på vår nya rutin gällande att höra av sig till skolköket då era barn med specialkost är frånvarande. Er skyldighet är att meddela frånvaro till Dexter. Det är vår önskan och skulle underlätta mycket för oss om ni också skulle kunna höra av er till köket på telefonnummer 011-15 31 86 innan kl 8.30. På så sätt slipper vi att slänga mat för elever som är frånvarande vilket besparar oss både en kostnad och belastning på miljön. Tack för er samverkan!

Rektorerna Helén och Madeleine

Skarphagsskolan - Kärlek, Ordning, Framgång