Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola, inriktning träningsskola, med undervisning i årskurserna F-6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en bra start i livet och en god utbildning.

onsdag 16 maj 2018

Information inför hösten

Inför höstterminen kommer en förändring att ske som gäller klassrumsplacering och en omorganisation av fritidshemmet på grundskolan. Alla elever som går i åk F-3 kommer att vara placerade i den del av skolan som nu är "B-Spåret" (närmast idrottshallen) och alla elever i åk 4-6 i nuvarande "A-spåret" (närmast Lövstagatan). Syftet är att få ett närmre samarbete mellan parallellklasserna för att öka elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.


Fritidshemmet kommer från hösten att vara indelat i 3 avdelningar. 2 avdelningar med elever i F-1 och en avdelning för elever i 2-3. F-1-avdelningarna kommer att vara placerade i "B-spåret" och 2-3 i "A-spåret". I början av höstterminen kommer förskoleklasseleverna vara för sig själva innan de skolas in på sin F-1-avdelning.

Vänligen,
Rektorerna Helén och Madeleine

Skarphagsskolan - Kärlek, Ordning, Framgång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar