Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola, inriktning träningsskola, med undervisning i årskurserna F-6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en bra start i livet och en god utbildning.

onsdag 23 maj 2018

Äntligen!!!


På vårterminen för två år sedan började vi att förbereda ombyggnationen av vår nya skolgård. Frita, elevrådet, grundsärskolan och trygghetsgruppen tog fram förslag på vilka lekredskap vi vill ha på Skarphagsskolan. Den här veckan startade nu äntligen projektet. Representanter från elevrådet och grundsär hjälpte till att ta första spadtaget. 

I skrivande stund är redan studsmattan på plats. Nu väntar nya fotbollsmål, bollplank, pingisbord, rullstolsgunga, sittkarusell, sandlådor tillgängliga för rullstolar, asfaltsmålning mm.

Enligt tidplanen ska allting vara klart till skolavslutningen. Vi längtar!

Med vänlig hälsning,
Rektorerna Madeleine och Helén

Skarphagsskolan - Kärlek, Ordning, Framgång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar