Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola, inriktning träningsskola, med undervisning i årskurserna F-6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en bra start i livet och en god utbildning.

söndag 8 april 2018

Vecka 15-16 i 6A och 6B

Efter ett förhoppningsvis skönt och avkopplande påsklov hälsar vi nu våra elever välkomna tillbaka. Av terminen - och tiden på Skarphagsskolan - återstår nu knappa 10 veckor! De två kommande innehåller bland annat nationella prov i matematik och en hushoppardag som de flesta kommer att tillbringa på Ektorpsskolan.

Det är – som vanligt vid den här tiden på året – många schemabrytande aktiviteter vilket innebär att det är viktigt att eleverna utnyttjar den schemalagda lektionstiden på bästa sätt och att de verkligen gör sina läxor. En förutsättning är då att eleverna har med sig rätt material till respektive lektion och att det inte är kvar hemma. Hjälp era barn att få med sig gjorda läxor och material till skolan.
Vi påminner om att mötestiden för att planera disco är nu på tisdag den 10/4 kl. 17-18 i sexornas klassrum om ni inte bestämt något annat. Hoppas att många har möjlighet att delta.

Svenska
Vi fokuserar på läsförståelse och läser texter med anknytning till det vi arbetar med i kemin (grundämnena) och det vi nyligen lärt i historieämnet (uppfinningar och vetenskap). Vi ska också bekanta oss med det danska språket eftersom texterna bland annat är skrivna på danska av författaren Hans Christian Andersen.

Matematik
Vecka 15 domineras av de nationella proven. Därefter fortsätter vi med kapitel 8 och arbetar med hur man löser och redovisar textuppgifter. Tabelltest fredagar som vanligt igen. Ingen läxa till onsdag v.16!

SO, religion
Under vecka 15-20 kommer vi att arbeta med de två världsreligionerna hinduism och buddism. Vi börjar med hinduism. Eleverna kommer att ha läxa till varje tisdag och till vecka 16 är läxan att läsa en text och utifrån den skriva fem frågor som kräver både längre och kortare svar, samt ett facit till dem.

NO, kemi och fysik
I kemi fortsätter vi att lära oss mer om de ämnen som finns i berggrunden och hur vi utvinner metaller. Eleverna kommer också att fördjupa sig kring olika metallers egenskaper och användningsområden.
Parallellt med kemiarbetet startar Camilla NTA-temat Krafter och rörelse. Det blir mycket praktiskt konstruktionsarbete.

Bild
Innan vi gick på påsklov gjorde eleverna fina påskmotiv med mosaikeffekt. Den här veckan avslutar vi vårt påbörjade arbete med bildanalys av Johan Tobias Sergels staty av Gustav III.

Teknik
Vi gör idéskisser kring våra återbruksprojekt. Eleverna har i ett par veckor haft som uppgift att utveckla en idé kring återbruk. Det gäller alltså att använda något som ska kasseras för att skapa något nytt. Det kan vara leksaker, kläder, förpackningar… Ge gärna era barn lite stöd när det gäller att hitta användbart skräp. Skicka med lite kasserade prylar till skolan så kan vi fundera tillsammans. Det gäller inte att göra den snyggaste eller dyraste prylen, utan att förstå principen med återbruk och hur återbruk kan användas för att bidra till en hållbar utveckling ur miljöperspektiv. Vi tränar såklart också på teknikens arbetssätt, från idé till färdig produkt.

Engelska
Läxa till tisdag v.15 är att läsa texten The Bermuda triangle och göra Did you get it? som denna gång handlar om att korrigera felaktiga meningar med anknytning till texten. Vi arbetar sedan vidare med detta spännande ämne i skolan. Grammatiken handlar om verb och futurum, dvs framtiden. Nästa kapitel heter Crime och vi kommer att börja med att läsa The Prince of Thieves som läxa till vecka 16. Vi tränar på att prata om filmer och böcker. I grammatiken lär vi oss använda this/these och that/those.


Hälsningar Lina & Ulla

Skarphagsskolan - Kärlek, Ordning, Framgång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar