Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola, inriktning träningsskola, med undervisning i årskurserna F-6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en bra start i livet och en god utbildning.

onsdag 25 april 2018

Information från familjehemsenheten

Familjehemsenheten behöver dig!
Familjehemsenheten söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Om uppdragen
Ett familjehem tar emot barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i sitt hem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem. Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem i sitt hem och att ge all den praktiska och känslomässiga omsorg ett barn behöver. Det är en viktig och engagerande uppgift för hela familjen.

En kontaktfamilj fungerar som en extra familj för barnet och som en avlastning för barnets föräldrar. Det vanligaste är att kontaktfamiljen tar hand om ett barn eller ett syskonpar varannan helg. Stöd i form av kontaktfamilj är alltid en frivillig hjälp.
En kontaktperson är till för barn och ungdomar som behöver en extra vuxen på fritiden. Ibland behöver även en vuxen person en kontaktperson. Som kontaktperson är du en god förebild, någon att prata med och att göra aktiviteter tillsammans med. Det vanligaste är att man träffas en eller två gånger i veckan. Stöd i form av kontaktperson är alltid frivilligt.
Som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson får du arvodes- och omkostnadsersättning. Mer information om detta finns på länken nedan.
Här kan du läsa mer om uppdragen: http://www.norrkoping.se/familjehem

Informationskvällar
Familjehemsenheten anordnar informationskvällar där vi berättar mer om de olika typerna av uppdrag. Dessa hålls på Familjehemsenheten, Vikboplan 13, Norrköping. Se datum nedan:
• Den 8 maj 2018 kl.18-20
• Den 14 juni 2018 kl.18-20
Höstens datum hittar du efter sommaren på länken ovan. Om du vill komma på en informationskväll: uppge antal personer, namn, adress och telefonnummer samt vilket datum ni vill komma via e-post: familjehemsenheten@norrkoping.se
Vi hoppas just du är intresserad och vill veta mer. Barndomen väntar inte – du behövs!

Vänliga hälsningar
Familjehemssekreterarna på familjehemsenheten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar