Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola, inriktning träningsskola, med undervisning i årskurserna F-6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en bra start i livet och en god utbildning.

fredag 27 april 2018

Föräldraråd 11/4-18

Föräldraråd 11/4-18


-        Rekrytering, idrottslärare är anställd from ht.18. Tess Berg Wikström
Ny förskollärare anställd from ht. 18. Josefine Boström
På grundsärskolan rekryteras det lärare och förskollärare/fritidspedagog.


-        Fråga om renovering av idrottshallen. När ska det påbörjas? Madeleine och Helen tar med den frågan till lokalstrateg Peter Thellman.

-        Skarphagsskolansdag, man får ta med egen fikakorg. Klassen med klasslärare ansvarar för att presentera något i klassrummet. Ny tid kl.15.30-17.30. Klasslärare kommer att meddela vilken tid eleverna ska vara på plats, gäller elever på 4-6 och de elever som inte har fritidshem. Önskan att en aktivitet från föräldrarådet kan genomföras, kontakta gärna Marlene.

-        Frågor om digitalisering, i nya läroplanen är detta en del. Personalen startar en utbildning ifrån Skolverket under våren. Ett statlig bidrag , åk 4 och åk 5 har fått tillgång till Cromebooks. Inte aktuellt att ta hem dessa.

-        Positivt att eleverna fått inlogg till Skolplus, Studis, finns det fler? Man kan ta kontakt med sin klasslärare. ( Madeleine och Helen kollar upp det, kan Camilla inventera det till hösten)

-        Bekymmer med trafiken vid Solviksgatan, vi tar ärendet vidare till Norrevo som nu visats vara ansvariga för den marken.

-        Cykelställen vid Lövstagatan är trasiga. Vi felanmäler.

-        Första spadtaget är nära för renovering av skolgården.


Nästa föräldraråd är 10/10-18
 Skarphagsskolan - Kärlek, Ordning, Framgång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar