Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola, inriktning träningsskola, med undervisning i årskurserna F-6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en bra start i livet och en god utbildning.

tisdag 20 mars 2018

Vecka 12-13 i 6A och 6B

Det är snart dags för påsklov men innan dess har vi sju skoldagar då vi ska hinna med en hel del.

Innehållet i våra ämnen

Svenska
De flesta är nu klara med sin novell där de skulle skriva om en novelltext ur ett annat berättarperspektiv. Jätteroligt att läsa och eleverna har också tyckt att det varit en kul uppgift. 
De kommande veckorna kommer vi använda till att fördjupa oss i de texter vi läser i kemi och historia för att skapa förståelse för ord och begrepp.  

Matematik
Vi avslutar nu arbetsområdet Talsystem och tal på tallinjen med en diagnos i vecka 13. Som läxa dessa veckor fokuserar vi på några moment som det var länge sedan vi arbetade med och som vi tror är bra att ha med sig till de nationella proven i vecka 15. Uppgifterna är övningar ur det sista kapitlet i Koll på matematik 6B. Vi plockar ut exempel som vi anser att eleverna behöver friska upp/träna på men det är naturligtvis fritt fram att träna själv också på moment som man känner sig osäker på.


Engelska
Vi lyssnar på ny text, Superwoman at the dentist, och tränar på fler ord för yrken. I grammatiken fokuserar vi på att tala om vad som ska/kommer att hända eller vad man tänker göra i framtiden.
Läxa till v.12:-
Läxa till v.13: Skriva en egen dialog utifrån s. 73 i workbook.
Läxa till v.15: Läsa texten The Bermuda triangel på s.64-65 i textbook och göra Did you get it? s. 69 i textbook skriftligt.

Teknik
Vi fokuserar just nu på hållbar teknikutveckling. Följande veckor handlar om återbruk. Eleverna kommer att få skissa på hur man kan designa om något som annars skulle blivit sopor. De kommer också att snoka runt hemma efter något lämpligt offer till sitt arbete. det kan vara t ex en glasburk, kaffekapslar, klädesplagg, aluminiumburk, gammal leksak, fat, magnet, kartong....

Bild
Vi arbetar just nu med bildanalys. Förra veckan påbörjade vi ett gemensamt arbete kring Johan Tobias Sergels staty av Gustav III. Både Sergel och Gustav III anknyter till den epok vi nu läser om i historia, Frihetstiden och Den Gustavianska tiden så vi kommer in på mycket spännande händelser under tiden. Den här veckan tar vi lite paus i analysarbetet för att påskpyssla. Bildanalysarbetet fortsätter sedan efter lovet med analys av ett verk på egen hand.

NO, kemi
Materiens uppbyggnad och ämnen runt omkring oss handlar vårt nya tema om. Grundämne, kemisk förening, atom och molekyl är centrala begrepp. Vi kommer att lära oss mer om ämnen i jordskorpan, som t ex mineraler och malmer. Eleverna kommer att fördjupa sig kring metaller och metallers användning. Detta tema innebär introduktion av många nya begrepp. Repetera gärna hemma med hjälp av inläsningstjänst eller be om kopia på text. 

SO, historia
Vi läser, pratar, skriver och ser film om politik, kultur, vetenskap, förändringar på landsbygden, städernas framväxt samt skolor och folkrörelser som växte fram i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet. 
Läxa till v. 12: läsa text s. 198-201, Två partier i riksdagen och Drömmen om en stormakt
Läxa till v. 13: läsa text s. 212-215, Befolkningen ökar

Hälsningar
Ulla & Lina


Skarphagsskolan - Kärlek, Ordning, Framgång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar