Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola, inriktning träningsskola, med undervisning i årskurserna F-6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en bra start i livet och en god utbildning.

fredag 2 mars 2018

Vecka 10-11 i 6A och 6B

De kommande veckorna är det mest ”hard work” här på skolan förutom en tur
till badhuset för att checka av elevernas simförmåga och ha kul i Oasen.

Detta gör vi på förmiddagen tisdag den 13 mars. Vi kommer tillbaka till skolan och äter lunch. Ta med badkläder och gärna en frukt/smörgås och vattenflaska.

Den 19-20 mars är det studiedagar och eleverna är lediga från skolan.

Nästa nationella prov är i matematik och ska genomföras 10 och 12 april.

Om ni vårdnadshavare och eleverna vill att vi arrangerar ytterligare ett disco, behöver vi snarast komma igång med att planera och i så fall behövs ett förslag på tid och datum för både ett planeringsmöte och disco.

I våra ämnen arbetar vi med följande

Engelska
Vi har avslutat vårt arbete om Storbritannien, USA och Australien. Vi har nu återgått till vårt läromedel What´s up. Kommande veckor kommer att handla om månader och datum, adjektiv och pågående form av presens.

Läxa till tisdag v.10: Göra s.51 i workbook. Skriv svaren och din text på linjerat papper (finns i skolan om du behöver).
Läxa till tisdag v.11: Skriva om sig själv och en kamrat utifrån en intervju.

NO, biologi
Vi kommer att avsluta temat om fortplantning och befruktning. Vi har nu lärt oss mer om hur växters, djurs och människors reproduktion går till rent biologiskt. De senaste veckorna har vi samtalat om vad som händer i kropp och knopp under puberteten, lärt oss vad HBTQ står för, på vilka olika sätt man kan bli förälder och annat smått och gott som kommit upp. Vi avslutar med att skriva ett test på vad som händer i kroppen under puberteten eftersom det är en viktig del i kunskapskravet.

Nästa tema blir kemi och kommer att handla om grundämnen och materiens uppbyggnad.

Bild
Vi arbetar vidare med våra OS-piktogram under nästa vecka. Vecka 11 gör vi bildanalys.

Teknik
Eftersom kunskap kring hållbar utveckling är en central del i alla NO-ämnen och teknik, kommer vi att repetera begrepp som t ex hållbar teknikutveckling, återbruk, ond och god teknik och vad de begreppen innebär.

Matematik
Vi avslutar arbetsområdet Ekvationer, uttryck och problemlösning med en diagnos på måndag.

Nästa arbetsområde heter Talsystem och tal på tallinjen. Vi kommer då att byta bok och önskar att alla Koll på matematik 6A kommer tillbaka till skolan och lämnas in. Arbetsområdet påbörjas med en läxa om historiska talsystem.
Läxa till v.10: Begreppen på s. 135
Läxa till v.11: Arbetsblad 6:4 Historiska talsystem

Svenska
Vi har avslutat de nationella proven med att eleverna har bearbetat sin faktatext som de skrev då för att förbättra den utifrån respons. Nu spinner vi vidare på kärlekstemat en vecka till läser en novell som eleverna sedan ska "skriva om" ur ett annat berättarperspektiv.

SO, historia
Vi går vidare med historia och har nu kommit till 1719 och ska arbeta oss fram till 1866. De första veckorna fokuserar vi på Frihetstiden (1719-1772).

Trevlig helg!
Lina & Ulla


Skarphagsskolan - Kärlek, Ordning, Framgång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar