Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola, inriktning träningsskola, med undervisning i årskurserna F-6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en bra start i livet och en god utbildning.

måndag 26 mars 2018

Skarphagsskolans toaletter

Nu har Trygghetsgruppen snart genomfört årets trygghetsvandring med skolans elever. Det som tydligt framkommit under dessa vandringar är att eleverna upplever toaletterna både otrygga och ofräscha. Vi har därför påbörjat ett arbete om hur vi kan hjälpas åt för att få det att fungera. En åtgärd är att vi kommer att ha bilder som stöd för de olika momenten under ett toalettbesök, som en checklista. Klasserna kommer också att få möjlighet att dekorera sin egen klasstoalett för att den ska upplevas trevligare. Det är vårt gemensamma ansvar att toalettbesöken ska bli trygga och trivsamma!

Hälsningar
Trygghetsgruppen

Skarphagsskolan - Kärlek, Ordning, Framgång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar