Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola, inriktning träningsskola, med undervisning i årskurserna F-6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en bra start i livet och en god utbildning.

lördag 25 november 2017

Vecka 48-49 i 6a och 6b

Nationella prov, filmskapande, adventskalender, luciaträning, nobelprisutdelning … det är mycket på gång nu i årskurs sex!

De muntliga nationella proven i svenska är i stort sett klara och nu kvarstår endast matematikens muntliga gruppuppgift för eleverna.

I ett samarbete med Cnema ska eleverna vid tre tillfällen de två kommande veckorna arbeta med “Film och filmens språk” både på skolan och på Cnema. Målet är att de ska skapa en leranimerad film.

Under nästa vecka börjar vi öppna vår adventskalender som är uppbyggd på vårt traditionella vis. Det betyder att varje elev en särskild dag har med sig en liten julklapp för ca 30 kr. Julklappen göms i klassrummet och en lycklig klasskamrat får öppna dagens lucka och leta efter klappen. Alla elever har alltså med sig en julklapp en dag och får en julklapp en annan dag.

Förberedelserna inför uciafirandet är i full gång. Eleverna får mer information om både adventskalendern och luciautrustningen i pappersform på måndag.

Under vecka 49 kommer nobelpristagarna i kemi, fysik, matematik (ekonomi), svenska (litteratur) och fred att presenteras och fredag lunch den 8/12 är själva nobelmiddagen och prisutdelningen.

Engelska
Vi har arbetat med texten The awful waiter och skrivit egna dialoger. Nästa vecka spelar vi upp för varandra i stor eller lite mindre grupp. I grammatiken arbetar vi med verbet have.
Eleverna kommer att skriva egna texter om hur vi firar jul och andra högtider.
Läxa till vecka 48: Arbeta klart med sidorna 22-25 i workbook.
Läxa till vecka 49: Läsa och översätta texten Food and festivals på s. 28-29 i textbook och rätta meningarna i Did you get it? på s. 29 i textbook.

Svenska
Fortsatt fokus på grammatik och nu främst på satsdelarna subjekt och predikat samt huvudsats och bisats. Detta för att få syn på hur man kan variera sig i textskrivandet genom att sätta ihop och utveckla meningar på olika sätt.
I läsandet följer vi temat i so och läser berättande text om kommunikation.

Matematik
Vi påbörjar kapitel tre som till en början handlar om bråk i blandad form och bråk i enklaste form. Till kapitlet hör också procent och proportionalitet.
Ingen gemensam läxa till vecka 48.
Läxa till vecka 49 är begreppen på sidan 83.

Fysik, Universum
Under veckan som kommer ska eleverna färdigställa sina presentationer om planeterna och börja redovisa för varandra. Parallellt med detta lär vi oss mer om människans historia i rymden. Under vecka 49 blir det sedan ett litet test av elevernas kunskaper om universum.

Samhällskunskap, Medier
Hur påverkas vi av medierna? Får journalister skriva vad som helst? Hur ser mediernas roll ut i en demokrati/diktatur? Varför finns det reklam? Källkritik: Vad är sant? Detta är några av de frågor vi söker svar på i arbetet med medier.

Bild/teknik
Vi gör klart adventskalendern och våra modeller.

Hälsningar
Lina & Ulla

Skarphagsskolan - Kärlek, Ordning, Framgång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar